Klimentská , Praha 1 - Office Hunters | OFFICE HUNTERS
EN

Klimentská
Praha 1

NÁJEMNÉ OD
5.40 EUR/m2
140 CZK/m2

SLUŽBY
zahrnuty

PARKING OD
není k dispozici

V objektu Klimentská se nachází 15 bytových jednotek, 4 nebytové jednotky a 2 skladové prostory. Správa od roku 2003. Ulicí Klimentská původně vedla tudy cesta od brodu u ostrova Štvanice k dnešní Dlouhé třídě a ke Staroměstskému náměstí, kde bylo patrně nejstarší tržiště Starého města. Ve 14. století lze už hovořit o ulici, celá jižní strana byla zastavěna domy. Z názvů domů, které už dnes neexistují, je patrná blízkost řeky Vltavy: V tůních, Svobodovy tůně, Košťálova lázeň, Rybářský dům, Helmovy mlýny. A rovněž přítomnost koželuhů, jirchářů a valchářů nasvědčuje tomu, že voda zasahovala až do ulice. Do 19. století měla ulice dva názvy: Mlýnská, neboť směřovala k novoměstským vltavským mlýnům a Klimentská podle kostela sv. Klimenta. K tomuto románskému kostelu se v roce 1226 přistěhovali dominikáni a když došlo v roce 1232 k založení Starého Města, přestěhovali se ke sv. Klimentu u Pražského mostu. Gotickou podobu získal kostel ve 14. století a má ji v podstatě dodnes. Od roku 1918 patří kostel Československé církvi evangelické. V letech 1975 – 1980 byl celkově opraven. Celá ulice od Revoluční třídy až k Těšnovu u Hlávkova mostu nese od roku 1869 název Klimentská.

Lukáš Veselý

Pro detaily k této nemovitosti kontaktujte

Lukáš Veselý
277 271 908